06-460 55 939 Nico Dassen initiatiefnemer Sponsortocht Biking4Jim handbikegroeptwente@gmail.com

Interview 3e Rustpunt Radio Oost

Interview in het programma van Sarah! bij Radio Oost