06-460 55 939 Nico Dassen initiatiefnemer Sponsortocht Biking4Jim handbikegroeptwente@gmail.com

Bedrijven en of instellingen die ons steunen door een donatie te doen in welke vorm ook, kunnen ons hun logo sturen. Het logo zal op onze website worden geplaatst met een link naar uw website. Ook komt uw logo op een groot spandoek wat zowel bij het vertrek uit Enschede, aankomst in Otterlo en bij terugkomst  in Enschede duidelijk zal worden opgehangen.

Klik in de menubalk op “Sponsoren”